Главная Цифровые образовательные ресурсы № 393. 50-шi жылдардағы Қазақстан Компартиясы басқару жүйесiндегi тоқырау құбылыстары