«Нам необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть контуры будущего»
Н. А. Назарбаев

АБЫЛ 

1893

Тлеуулы (1777-1864, Каратобе, Мангистау), акын, мастер айтыса. Осн. жанры — толгау и терме. Наиболее известные произв. А. — «Сексеннің біз де келдік жетеуіне», «Отырған қарсы алдымда Қанымайым», «Қар жауар күн-түн оның қабағынан», «Сүйінқараның жоқтауы», «Құлбарақ батырға», «Арғымақ атта сын болмас», «Естірту», «Кәрілік» — о героях, защищавших свой нар. от врага.