«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек»
Н. Ә. Назарбаев

«Қазіргі бәсекелес ортадағы ғылым мен білім» атты конференция

1443

Ақпараттық-құқықтық технологияларды зерттеу орталығы 2014 жылғы 15-16 ақпанда «Қазіргі бәсекелес ортадағы ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияны өткізеді.

Халықаралық конференцияның негізгі мақсаты қазіргі ғылымның өзекті проблемаларын зерттеу және оның даму келешегін анықтауда әр түрлі елдер ғалымдарының пәнаралық жігерін біріктіру және үйлестіру болып табылады.  

Конференцияны өткізу нысаны: сырттан (жинақ атауында іс-шараны өткізу нысанын ескертпей).

Конференция тілі: орыс, ағылшын.

СЕК­ЦИЯЛАР

1. Сәулет
2. Би­оло­гия ғылымдары
3. Мал дәрігерлік­ ғылымдар
4. Ге­ог­ра­фия ғылымдары
5. Ге­оло­гия-ми­нера­логия ғылымдары
6. Өнертану
7. Тарих ғылымдары
8. Пси­холо­гия ғылымдары
9. Ауыл шаруашылығы ғылымдары
10. Әлеуметтану ғылымдары
11. Ме­дицина ғылымдары
12. Пе­даго­гика ғылымдары
13. Саяси ғылымдар
14. Тех­ни­ка ғылымдары
15. Фар­ма­цев­ти­ка ғылымдары
16. Фи­зика-ма­тема­ти­ка ғылымдары
17. Фи­лоло­гия ғылымдары
18. Фи­лософия ғылымдары
19. Хи­мия ғылымдары
20. Эко­номи­ка ғылымдары
21. Заң ғылымдары

Талаптарға сәйкес ресімделген мақала мен өтінімді 2015 жылғы 15 ақпанға дейін мына мекенжай бойынша жолдау қажет: icipt@ma­il.ru.

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ

Ақпараттық-құқықтық технологияларды зерттеу орталығы

Тел.: +7 (347) 266-33-72
e-ma­il: icipt@ma­il.ru

http://icipt.ru/
http://vk.com/icipt
http://fa­cebo­ok.com/icipt
https://twit­ter.com/icipt