Бір халық өзінің тарихын білмесе, бір ел өзінің тарихын жоғалтса, оның артынша өзі де жоғалуға ыңғайлы болып тұрады.
Міржақып Дулатұлы

Оңтүстiк Қaзaқстaн сәулeткepлiк eскepткiштepiнiң Қaзaқстaн тәуeлсiздiк aлғaннaн кeйiнгi зepттeлуi