«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек»
Н. Ә. Назарбаев

Жетісу жартас суреттері.Баянжүрек. Наскальные изображения Жетысу. Баянжурек. Petroglyphs of Zhetysu. Bayanzhurek

Зайнолла Самашев

Кітапта Жетісудағы Баянжүрек тауында 1995-ші жылдан бері қарай зерттеліп келе жатқан жартас суреттерінің талдамасы, топтауы және мерзімдеуі, сондай-ақ олардың ішкі мазмұнын семантикалық тұрғыда түсіндіру мәселелері қаралған

В книге представлены некоторые итоги изучения петроглифов на горе Баянжурек начиная с 1995 г. Даны классификация и типология петроглифов по таким категориям, как антропоморфные и зооморфные образы, символические знаки, транспортные средства и др. Значительное внимание уделено вопросам интерпретации внутреннего содержания наиболее интересных сюжетов

The book presents some results of petroglyphs studying on the mountain Bayanzhurek since 1995. The given typology and classification of petroglyphs into categories: anthropomorphous and zoomorphic images, symbolic signs and carriages. Much attention is paid to questions of interpretation of inner content of the most interesting samples


Жетісу жартас суреттері.Баянжүрек.  Наскальные изображения Жетысу. Баянжурек.  Petroglyphs of Zhetysu. Bayanzhurek
  • Авторы
  • Зайнолла Самашев
  • Жыл
  • 2012
  • Тіл
  • Қазақша