Home Digital Educational Resources № 408. Егемен елдің экономикалық жағдайы. Нарықтық экономиканың Қазақстандық моделi