Home Digital Educational Resources № 437. Курс на индустриализацию в Казахстане